Chiro Heist-Centrum


Drank & Drugsbeleid

Een jeugdbeweging blijft niet gespaard van zaken zoals alcohol en drugs.

Binnen onze Chiro hechten we hier veel belang aan en maken we duidelijke afspraken. Daarom hebben we een drank en drugsbeleid opgesteld voor heel onze Chiro.


Ons beleid

In ons beleid maken we onderscheid, dit onderscheid maken we tussen leden die jonger dan 16 jaar zijn en leden boven de 16 jaar. Niet enkel zijn er afspraken voor de leden, er zijn ook afspraken gemaakt voor de leiders. Zij zullen dit beleid moeten ondertekenen als ze nieuwe leiding worden.

Hieronder vind u een overzicht van wat er zoal in ons beleid staat.


Leden jonger dan 16 jaar

  • Zij drinken NOOIT alcohol, bij geen enkele activiteit. Het is ten strengste verboden alcohol mee te nemen en verboden voor de leiding om alcohol te schenken.
  • Drugs wordt NOOIT getolereerd!

Leden ouder dan 16 jaar

  • Bij gewone activiteiten, zoals een chirozondag of een uitstap, wordt er NOOIT alcohol gedronken.
  • Op eigen fuiven (vb: So You Think You Can Drink), is het drankgebruik de verantwoordelijkheid van de leiding van de groep. Hier zal er ook gewerkt worden met een maximum van 3 consumpties.
  • Sterke drank wordt NOOIT toegestaan en is ten strengste verboden!
  • Leden brengen NOOIT drank mee.

Wat zal er gebeuren mocht er toch iets voorvallen?

  • Als we een lid betrappen, wordt onmiddelijk alle drank afgenomen. De ouders worden daarna verwittigd, via telefoon of bij het ophalen van het lid. Mocht dit meerdere keren gebeuren wordt er binnen de leidingsgroep besloten of het lid de Chiro zal moeten verlaten of niet.
  • Bij drugs worden alle verdovende middelen afgenomen. Ook hierbij worden de ouders telefonisch verwittigd en de activiteiten stopgezet. Het lid moet onmiddelijk vertrekken naar huis. Eens dit meerdere keren voorvalt, moet het lid de Chiro verlaten.